Trzy etapy w drodze do własnych paneli fotowoltaicznych -jak i własnych kolektorów słonecznych.

 

Następujący opis wyjaśnia właścicielowi budynku trzy etapy budowy solarów na własnym dachu. Przy tym jest opisana możliwość zaprojektowania zarówno fotowoltaiki jak i solarthermii.

Po szczegółowe doradztwo prosimy zwrócić się do domiejscowego firm instalatacyjnych .

  1. Etap: przydatność dachu do montażu solarów i stan dachu.

 Solaratlas pomoże  Państwu sprawdzić, jak nadaje się Państwa dach do fotowoltaiki czy solarthermie. Solaratlas służy jako pierwsza pomoc w orientacji o wielkości, zysku i kosztów urządzeń solarowych. Tu opłaca się nie tylko ogólna, ale też szczegółowa opinia (zwłaszcza dla solartherii). W celu uzupełnienia własnej wiedzy, postawcie Państwo pytania:

  • Jest mój dom objęty ustawą o ochronie zabytków.

                  Blizszych informacji udzieli Państwu kompetentny wydział władz waszego miasta.

  • Jak długo wytrzyma mój dach.

                  System kolektorów zakłada się co najmniej na 20 lat. Państwa dach musi być na ten czas ustabilizowany. Pozatym do zainstalowania urządzeń solarnych musi być wystarczająca statyka. Jeżeli jest przewidziany remont dachu , to należy go wykonać przed założeniem urządzeń solarnych.

Proszę zwrócić uwagę, że na dachy z zawartością azbestu, zakładanie urządzeń solarowych jest według regulacji materiałów zagrożeniowych niedopuszczalne.

 

  • Znajdują się na dachach okna dachowa, wentylacje etc., które ograniczyć/ zmienić mogą wyniki solaratlasu?
  • Jakość  wyników wyliczonych przez Solaratlas, uzależniona jest od dostarczonych danych scanningu laserowego. Im wyższa jakość danych, tym  dokładniej uwzględniane w obliczaniu są  objekty na konstrukcjach dachowych.

Ze względu na to, że kataster skonstruawany jestna podstawie zautomatyzowanych procesów, w obliczeniach danych, mogą występować odchylenia od realnej struktury dachowej. Często jednak drobne zmiany, takie jak wentylacje itd. dają się zmienić tak, że korzystanie z  solarów staje się możliwe.

 

  • Będzie powierzchnia dachowa w przyszłośći wolna od zacienienia?

Tu należy skontrolować, czy rosnące drzewa, lub zaplanowane przez otoczenie drzewa nie spowodują w przyszłości zacienienia, co spowoduje obniżenie wydajnośći urządzen solarnych.

 

  1. Etap: Doradztwo domiejscowe i dobór oferty.

Następnie konieczne jest doradztwo experta. Skontaktujcie się Państwo z domiejscowym instalatorem kolektorów słonecznych, który dostarczy państwu kompetentnego doradztwa (technicznego).

Pracownik firmy instalacyjnej dokładnie skontroluje pański dach oraz obliczy statykę. Przy tym skontroluje w jaki sposób będzie możliwość podłączenia do sieci. Przy dużych urządzeniach fotowoltaicznych należy magazynowanie energii  omówić z Energetyką, przy małych fotowoltaikach wystarczy z reguły podłączenie budynku.

Następnie otrzymacie Państwo ofertę firmy instalacyjnej.

W celu porównania i podjęcia prawidłowej decyzji, powinniście Państwo co najmniej od trzech firm instalacyjnych otrzymać ofertę.

Bezpiecznie jest też zasięgnąć opinii od  niezależnego doradcy.

  1. Etap: Zabezpieczyć sfinansowanie.

Po zdecydowaniu się na najkorzystniejszą ofertę, należy zasięgnąć informacji w banku o możliwości uzyskania kredytu.

 

Comments are closed.